Reiseguide om Gran Canaria

Slider

[8][feriesteder][slider-top][Nye Inlegg]

Makspris på Taxi fra flyplassen

| Ingen kommentar


Taxisjåfører foreslår en makspris på 30 euro på turer til flyplassen. Hvis måleren viser mindre enn 30 euro, vil bare det den viser bli belastet. Taxiforbundet (Autaxi-GC) har sendt inn et brev til bystyret i Las Palmas der de tar opp muligheten for å etablere en makspris for tjenester som tilbys fra byen til flyplassen.

Intensjonen til denne gruppen taxisjåfører er å sette en makspris på 30 euro for reiser til og fra flyplassen på Gran Canaria. Bare i tilfelle av lørdager, søndager, helligdager og om natten (fra 22:00 til 06:00), vil maksimalprisen være på 35 euro.

"Taksameteret vil starte opp som i enhver tjeneste og frem til slutten av reisen, men med det særegne at det vil slutte å telle når det når prisen fastsatt som maksimalt fastsatt, uavhengig av om destinasjonen er nådd eller ikke", omfatter begrunnelsen for forslaget, «på denne måten vil brukeren til enhver tid og på forhånd vite det maksimale beløpet som skal betales for tjenesten. Dersom reisekostnaden tvert imot ikke overstiger det maksimale beløpet som er fastsatt, betaler brukeren kun det beløpet som er angitt av taksameteret ved reisens slutt.

Presidenten for Autaxi-GC, Ramón Almeida, forklarer at «endringen vi har til hensikt er å tilby brukeren trygghet og en garanti for hva de skal betale for tjenesten, slik at kunden ikke har den usikkerheten om hva reisen vil koste». I tillegg tror han at dette vil gjøre det lettere å annonsere på internett, spesielt siden «flere og flere turister kommer med en komplett pakke når de velger å reise hit».

Det kommer ennå ikke frem om dette kun skal gjelde for kjøreturer til og fra Las Palmas, eller om det planlegges å gjøre noe av det samme til feriesteder sør på Gran Canaria, hvor de fleste nordmenn ferierer. Se her for pris på taxi fra flyplassen og sør på Gran Canaria.

Del denne posten med andre :