Reiseguide om Gran Canaria

Slider

[8][feriesteder][slider-top][Nye Inlegg]

Hva er Calima?

| Ingen kommentar

Calima på Gran Canaria, februar 2020

 

Calima er et værfenomen som kan oppleves på Gran Canaria, hvor tørr og varm vind fra Afrika blåser ut over Atlanterhavet og fører med seg sandstøv som er virvlet opp fra Sahara. Dette fenomenet kan oppleves på alle Kanariøyene, og det spanske fastlandet. Det hender også en sjelden gang at vindretningene fører til at vi også får rester av calima helt opp til Norge.

 

Ifølge det statlige værinstituttet Aemet, anses været som calima når siktigheten er mindre enn fem kilometer og relativ luftfuktighet er under 70 prosent. Calima kan føre til høye temperaturer på Kanariøyene, selv om dette ikke alltid er tilfelle. Sandstøvet kan redusere siktigheten og legge seg som et teppe over landskapet. Generelt sett blir sanddisen varmere og tettere jo høyere opp man kommer.

 

Værfenomenet oppstår vanligvis når subtropisk høytrykk ligger langt nord og lavtrykk befinner seg sør for Kanariøyene. Selv om det er sjeldent, kan det også følge nedbør sammen med calimaen. Ny forskning utført av det astrofysiske instituttet på Kanariøyene, IAC, viser at calima oppstår etter perioder med fukt og regn fra Atlanterhavet til Rødehavet. Cirka to måneder senere begynner sandstøvet å blåse mot Kanariøyene. Calima består av ulike partikler og mineraler som aluminosilikater, leire, gips, kalsitt og andre mineraler. Det kan også føre med seg bakterier, virus, sopp, pollen, insekter, sporer og små marine organismer, samt forurensende stoffer fra industriutslipp i Marokko og andre land i Nord-Afrika.

 

Verdens helseorganisasjon har satt grenseverdier for partikler med en diameter mindre enn 10 mikrometer (PM10) og mindre enn 2,5 mikrometer (PM2,5). Disse verdiene indikerer luftkvalitetens påvirkning på helsen, hvor høyere verdier kan føre til mer alvorlige helseeffekter. Under en sterk calima kan man oppleve tørrhet i munnen, sår hals og irritasjon i øynene. Det kan også føre til en merkelig smak i munnen og økt slimproduksjon i nese og svelg.  

 

Når det er calima anbefales det at man unngår utendørs fysisk aktivitet, og holder seg innendørs med lukkede dører og vinduer, samt drikker rikelig med vann for å redusere risikoen for helseplager. Spesielt personer med luftveisproblemer som astma, KOLS og hjerte- og karsykdommer, samt de med influensa, bør være ekstra forsiktige under calima. Sandstøvet kan være farlig, spesielt partikler med en diameter mindre enn 1 mikrometer (PM1), som kan føre til alvorlige helsekomplikasjoner og til og med for tidlig død. Det bemerkes også at calimaer som oppstår om vinteren kan være mer skadelige for helsen enn de om sommeren, da sommervindene raskere renser luften. Det vil være fornuftig å benytte ansiktsmasker eller munnbind, hvis man må oppholde seg utendørs over lengre tid under en sterk calima.

Del denne posten med andre :